Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraIMAMO POTENCIJALE ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU MLEKA, ALI JE POTREBAN ZAKONSKI OKVIR I SERTIFIKACIJA


"Srbija ima dobre potencijale za ekološku proizvodnju mleka ali je problem što kod nas nije dovoljno razvijena svest o značaju takvog načina proizvodnje hrane", izjavila je Anka Popović, profesorica na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. 

Ona je na Novosadskom sajmu održala predavanje u okviru "ekološke učionice" o ekološki ispravnoj proizvodnji mleka i mlečnih proizvoda.

Popovićeva, koja je i član Upravnog odbora organizacije "Serbian organik", je naglasila da ti potencijali u Srbiji i AP Vojvodini postoje, da se koriste, ali da sve to treba dovesti u zakonske okvire i sertifikovati. Profesorica je rekla da je iz Italije, Slovenije i Austrije donela njihove ekološki proizvedene mlečne proizvode i uporedila sa našim domaćim konvencionalnim proizvodima od mleka.

"Došli smo do iznenađujućih rezultata da su neki naši konvecionalni proizvodi istog ili čak boljeg kvaliteta od proizvoda iz zemalja koji nose etiketu ekološki proizvedene hrane", istakla je ona, dodajući da je to dokaz kakav potencijal Srbija ima za takvu proizvodnju.

Prema njenim rečima, cena ekološki proizvedene hrane je u Austriji bila za 30 odsto veća od konvecionalnih proizvoda ali je sada svega 10 procenata skuplja jer je došlo do znatnog povećanja ponude ekološke hrane na njihovom tržištu. Srbija ima potencijal za proizvodnju mleka, ali građani nisu dovoljno informisani o načinu na koji mi se proces mogao realizovati.

"Naši uslovi za proizvodnju hrane, posebno mleka, često su vrlo blizu ispunjenju uslova za ekološku proizvodnju ali domaći proizvođači nisu sa tim upoznati i ne znaju da im je jako malo potrebno da to zakonski regulišu čime bi postigli znatno veću cenu svojih proizvoda i bolji plasman na tržištu", zaključila je profesorka Anka Popović.

Izvor: Tanjug