Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraVAŽNO OBAVEŠTENJE ZA ČLANOVE DRUŠTVA SUDIJA SRBIJE


Poštovane kolege,

izmenjene društvene prilike u kojima je aktivnost Društva sudija intezivirana, a drugi izvori finansiranja redukovani zbog krize, nameću neophodnost da članovi Društva sudija mnogo urednije ispinjavaju jednu od osnovnih obaveza propisanih Statutom Društva sudija – obavezu plaćanja članarine. Do sada znatan broj članova nije izvršavao obavezu plaćanja članarine.

Podsećamo Vas da se svaki član Društva sudija saglasio sa statutarnom obavezom da plaća članarinu u iznosu koji odredi Upravni odbor. Još je odlukom Upravnog odbora od 2.3.2007 izmenjen način obračuna i iznos članarine koju su sudije obavezni da plaćaju mesečno na ime članstva u našem udruženju. Umesto pređašnjih 100 dinara mesečno određenih 2003, članarina je određena u srazmeri od 0,5% od plate. Ova odluka i sada je na snazi.

Zato je potrebno da naložite računovodstvu Vašeg suda da Vam prilikom isplate plate obračuna članarinu za Društvo sudija Srbije u srazmeri od 0,5% od plate. Nalog za obračun i naplatu članarine dostavljamo Vam u prilogu. Potreba da ovaj nalog izdate računovodstvu postoji samo ukoliko do sada takav nalog niste dali.

Molimo Vas da nas obavestite ukoliko Vam je članstvo u Društvu u međuvremenu prestalo - promenom posla ili istupanjem.

 

N  A  L  O  G

             Nalažem računovodstvu suda da obračunava iznos od 0,5% od moje osnovne sudijske plate i da taj iznos članarine uplaćuje na račun Društva sudija Srbije kod Raiffeisen BANK broj 265-1100310000325-44.

S U D  I J A                         

 

                                                                             

 

 

               Dana:                                                                 

(upisati datum potpisivanja naloga)

 

Izvor: