Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• OBAVEZA OBVEZNIKA PDV - ISPORUČIOCA DOBARA I USLUGA DA OBRAČUNA I PLATI PDV U SLUČAJU POVEĆANJA OSNOVICE ZA OBRAČUN
• PORESKI TRETMAN PRENOSA CELOKUPNE IMOVINE OBVEZNIKA PDV U REDOVNOM PROMETU
• PRAVO NA ODBITAK PRETHODNOG POREZA PO OSNOVU UVOZA REKLAMNOG MATERIJALA, A KOJI OBVEZNIK PDV BESPLATNO DAJE KUPCIMA ILI POTENCIJALNIM KUPCIMA U CILJU REKLAMIRANJA SOPSTVENE DELATNOSTI
• KRETANJE KUPOVNE MOĆI STANOVNIŠTVA ZA JUN 2012. GODINE

Izvor: Paragraf Lex