Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVNOJ ZAŠTITI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Predviđena rešenja prvenstveno imaju za cilj da otklone uočene nedostatke terminološke prirode i da na taj način omoguće preciznije tumačenje i efikasniju primenu važećeg Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna. Izmene i dopune u delu kojim se uređuje građanskopravna zaštita imaju za cilj uspostavljanje efikasnijeg sistema pravne zaštite industrijskog dizajna.

Pored navedenog, izmene važećeg Zakona izvršene su i u cilju dodatnog usklađivanja sa Direktivom 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i Saveta od 29. aprila 2004. godine o sprovođenju prava intelektualne svojine (u daljem tekstu: Direktiva 2004/48) i Direktivom 98/71/EZ Evropskog parlamenta i Saveta o pravnoj zaštiti dizajna (u daljem tekstu: Direktiva EZ 98/71).

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/3241-13.pdf (ONLINE).

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 26.8.2013.