Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraIZABRAN NOVI SASTAV REPUBLIČKE IZBORNE KOMISIJE


Skupština Srbije imenovala je članove i zamenike članova Republičke izborne komisije (RIK), a za zamenike generalnog sekretara parlamenta Mladena Mladenovića i Radoslava Vujovića.

Za predsednika RIK-a imenovan je Dejan Đurđević iz Srpske napredne stranke (SNS), a za njegovog zamenika Tamara Stojčević iz Demokratske stranke (DS).

Sekretar Komisije je Jana Ljubičić, koja je i sekretar parlamenta, a njen zamenik je Veljko Odalović.

Za članove RIK-a izabrani su Vladimir Đukanović, Miladin Pantelić, Marko Janković, Aleksandar Todorović, Dragan Radulović, Miloš Jovanović, Milorad Gašić, Miljkan Karličić, Vladimir Tasić, Miodrag Petrović, Marko Danilović, Vladimir Jestratijević, Veljko Rakić, Jovo Popović, Ivan Todosijević i direktor Republičkog zavoda za statistiku Dragan Vukmirović.

RIK u stalnom sastavu čine predsednik i 16 članova koje imenuje Skupština Srbije na predlog poslaničkih grupa. RIK ima sekretara koga imenuje Skupština Srbije, a predsednik, članovi RIK-a i njen sekretar imaju zamenike. Svi oni moraju biti diplomirani pravnici.

To telo, pored ostalog, stara se o zakonitom sprovođenju zakona, organizuje tehničku pripremu za izbore, prati primenu i daje objašnjenja u vezi sa primenom Zakona o izboru narodnih poslanika ("Sl. glasnik RS", br. 35/2000, 57/2003 - odluka USRS, 72/2003 - dr. zakon, 75/2003 - ispr. dr. zakona, 18/2004, 101/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 28/2011 - odluka US, 36/2011 i 104/2009 - dr. zakon - prim. red.) i utvrđuje jedinstvene standarde za izborni materijal.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 26.7.2012.

<<< Nazad na ostale vesti