Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE OD ZNAČAJA ZA BUDŽETSKO POSLOVANJE: • Ažurno dana 25.7.2012. godine •
• POSTAVLJANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA ŠKOLE

Izvor: Paragraf Lex

<<< Nazad na ostale vesti