Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OKRUGLI STO: UREDBA O BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJU NA RADU NA PRIVREMENIM ILI POKRETNIM GRADILIŠTIMA I PRAVILNIK O SADRŽAJU ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA: 2. jul 2013. godine


Nastavljajući aktivnosti iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu Privredna komora Beograda, a na osnovu iskazanih potreba svojih članova, organizuje Okrugli sto na temu: Uredba o bezbednosti i zdravlju na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima i Pravilnik o sadržaju elaborata o uređenju gradilišta.

Realizatori: Vera Božić Trefalt i Mira Božić iz Uprave za bezbednost i zdravlje na radu Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije.

Okrugli sto će biti održan u utorak, 2. jula 2013. godine, u Privrednoj komori Beograda, Kneza Miloša 12, u sali na VI spratu, u vremenu od 11:00 do 14:00 časova.

Okrugli sto se održava bez kotizacije.

U cilju što efikasnijeg rada, broj učesnika je ograničen, te molimo da nam potvrdite dolazak. Popunjenu prijavu prosledite putem faksa na broj: 3618-003 ili u elektronskoj formi na e-mail: vanjap@kombeg.org.rs.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Centru za privredno - pravni sistem, Vanji Pavićević, 011/2642-966.

Izvor: Vebsajt Privredne komore Beograda, 26.6.2013.