Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Ekonomska politika koju će Vlada voditi do kraja 2013. godine biće usmerena na smanjenje makroekonomskih neravnoteža i to pre svega na ostvarivanje stabilnosti javnih finansija i svođenje fiskalnog deficita na održiv nivo. Pri dosadašnjem kretanju prihoda i očekivanom izvršenju rashoda, deficit budžeta Republike Srbije bi mogao dostići iznos od 213 mlrd dinara ili 5,7% BDP. Ovakav fiskalni okvir zahteva hitne mere fiskalne konsolidacije na rashodnoj strani, da bi budžetski deficit za ovu godinu ostao u održivim okvirima, odnosno potrebno ga je ograničiti na 4,7% BDP. Jedna od mera koja neposredno utiče na budžetski deficit u 2013. godini, a koja ima najveći uticaj, je mera kojom se definišu pravila za planiranje mase plata i penzija. U tom smislu, neophodno je izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu izmeniti utvrđene indeksacije penzija i plata, počev od oktobra 2013. godine. Da bi se postigao potreban efekat u srednjoročnom roku, u skladu sa principom fiskalne odgovornosti, nova pravila za indeksaciju plata i penzija, kao najvećim stavkama u budžetu, izmenjena su i za april i oktobar 2014. godine.

Takođe, za unapređenje sistema upravljanja javnim finansijama, od posebnog značaja je i izmena Zakona o budžetskom sistemu, kojom se unapređuje sistem kontrole broja zaposlenih i mase plata u javnom sektoru putem:

- uspostavljanja jedinstvenog Registra zaposlenih kod korisnika javnih sredstava u trećem kvartalu 2013. godine, u kojem će biti sadržani podaci o svim zaposlenim i angažovanim licima, kao i podaci o njihovim primanjima;

- centralizovanog obračuna primanja zaposlenih kod korisnika javnih sredstava, počev od 1. januara 2014. godine.

Rešavanje gore navedenih problema, odnosno postizanje željenih ciljeva, nije moguće bez izmene Zakona.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2526-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 26.6.2013.