Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR PRAVILNIKA O NAČINU I KRITERIJUMIMA RASPODELE DELA SREDSTAVA IZ NAMENSKIH PRIMANJA BUDŽETA REPUBLIKE KOJA SE OSTVARUJU PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU, A KORISTE ZA FINANSIRANJE LOKALNE SAMOUPRAVE: - "Sl. glasnik RS", br. 54/2013
• Stručni komentar - OBAVEZA VOĐENJA EVIDENCIJA I DOSTAVLJANJE IZVEŠTAJA O AKCIZNIM MARKICAMA: • Proizvođači alkoholnog pića i cigareta dužni su da izveštaj o akciznim markicama za II kvartal 2013. godine dostave Ministarstvu finansija i privrede najkasnije do 15. jula 2013. godine •
• Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: PROIZVOĐAČI, TRGOVCI NA VELIKO I MALO, KAO I UVOZNICI I IZVOZNICI CIGARETA I DRUGIH DUVANSKIH PROIZVODA DUŽNI SU DA DOSTAVE IZVEŠTAJ O PODACIMA O KOJIMA VODE EVIDENCIJU UPRAVI ZA DUVAN ZA PRVO POLUGODIŠTE 2013. GODINE: • Rok za dostavljanje izveštaja je do 15. jula 2013. godine
• Stručni komentar - Poresko-računovodstveni instruktor: SASTAVLJANJE I PODNOŠENJE TROMESEČNOG OBRAČUNA AKCIZE ZA DRUGI KVARTAL 2013. GODINE: • Rok za dostavljanje do 20. jula 2013. godine •

Izvor: Paragraf Lex