Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USKORO PRED POSLANICIMA NARODNE SKUPŠTINE RS NOVI ZAKON O PREKRŠAJIMA


Ministar pravde i državne uprave Nikola Selaković najavio je da će se uskoro pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije naći novi Zakon o prekršajima.

"Nacrtom novog Zakona o prekršajima uvode se novine u radu prekršajnih sudova, a to su odredbe koje se tiču dostavljanja, dokazivanja, prinudne naplate novčanih kazni", rekao je Selaković, prilikom svečanog otvaranja renovirane zgrade Prekršajnog suda u Zaječaru.

On je naveo i da će se ovim Zakonom prvi put uvesti prekršajni nalog koji će pojednostaviti procesuiranje blažih prekršaja uz značajno smanjenje troškova za državu i njene organe.

Selaković je naglasio da će se novim Zakonom o prekšajima stvoriti uslovi da se preko prekršajnih sudova mnogo više primenjuje i promoviše kazna rada u javnom interesu.

Takođe, ministar Selaković je rekao da će se ovim zakonom ustanoviti dva jedinstvena registra - elektronska baza podataka o okrivljenima i baza o izrečenim sankcijama.

"Uspostavlja se Registar sankcija, kao jedinstvena evidencija izrečenih prekršajnih sankcija i Registar neplaćenih novčanih kazni, kao jedinstvena evidencija neplaćenih novčanih kazni i drugih dosuđenih novčanih iznosa", naveo je ministar i dodao da će nove odredbe pomoći većoj efikasnosti u radu suda, sudija i osoblja koje radi u sudu.

"Novi zakon pokazaće građanima da imaju funkcionalnu državu", naglasio je Selaković.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 26.5.2013.