Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print


• Pitanje i odgovor - OBAVEZE REZIDENTA U SLUČAJU POVRAĆAJA SREDSTAVA PO OSNOVU UNAPRED PLAĆENOG UVOZA ROBE KOJI SE NIJE REALIZOVAO
• Pitanje i odgovor - PRENOS POTRAŽIVANJA NEREZIDENTA PO OSNOVU REALIZOVANOG SPOLJNOTRGOVINSKOG PROMETA NA DRUGOG REZIDENTA PREMA KOME NEREZIDENT IMA OBAVEZU

Izvor: Paragraf Lex