Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NOVE IZMENE NACRTA ZAKONA O RUDARSTVU I GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA: Obavezno strateško partnerstvo investitora sa državom samo u istraživanju i eksploataciji energetskih mineralnih sirovina ili na zahtev investitora, kao i uvođenje obavezne bankarske garancije


Državni sekretar u Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, Tomislav Šubaranović, najavio je 22.3.2013. godine za Paragraf da će Ministarstvo uskoro izaći sa konačnim Nacrtom predloga Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima (dalje: Nacrt Zakona), koji će biti usaglašen sa sugestijama i primedbama potencijalnih investitora, privatnog sektora i stručnjaka iz oblasti rudarstva.

Radnom verzijom Nacrta novog Zakona u članu 11. predviđeno je obavezno strateško partnerstvo investitora sa državom u svim istraživanjima i eksploataciji mineralnih sirovina koje su označene kao strateške (ugalj, uljni škriljci, nafta, zemni gas, zlato, srebro, bakar, olovo, cink, molibden, nikl, litijum, borni minerali, fosfati i fluriti), gde bi država bila većinski strateški partner, sa 51 odsto.

Šubaranović objašnjava da je cilj ovakve odredbe bio da se investitori primoraju da, osim istraživanja i eksploatacije, kasnije vrše i preradu rude i proizvodnju finalnog proizvoda, što bi državi donelo veći broj radnih mesta i veći profit, uz značajna ulaganja u infrastrukturu.

Međutim, tokom javne rasprave, na ovu odredbu bilo je najviše zamerki i sugestija od privatnog sektora i stručnjaka koji smatraju da će obavezno strateško partnerstvo sa državom oterati potencijalne investitore sa srpskog tržišta.

Takođe, primedbe investitora su se odnosile i na predviđeno povećanje naknada, a pre svega rudnih renti, kao i zbog toga što radnom verzijom Nacrta Zakona nije precizirano na koji način se one u pojedinačnom slučajevima određuju. Šubaranović ističe da je ipak odlučeno da naknade, kada je reč o geološkim istraživanjima i rudarstvu, budu deo posebnog Zakona o naknadama koji je u nadležnosti Ministarstva finansija i privrede (ovaj zakon je u proceduri).

Pojedine kompanije namerno su zauzimale istražni prostor na površini koju je nemoguće istražiti u zakonskom periodu od tri godine, sa očiglednom namerom da se konkurentnim kompanijama onemogući istraživanje tog terena. Šubaranović smatra da će uvođenje bankarske garancije za istraživanje onemogućiti slično ponašanje na tržištu, a kompanijama koje budu ispoštovale plan i rokove istraživanja biće vraćen pun iznos bankarske garancije. Ipak, zaključuje državni sekretar, na sugestiju privatnog sektora garancija je snižena na pet odsto procenjene vrednosti istraživanja.

Osim toga, u konačnom tekstu Nacrta Zakona izmenjen je i iznos bankarske garancije za rekultivaciju i sanaciju površinskih kopova, odnosno odlagališta, koja nije predviđena važećim Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima ("Sl. glasnik RS", br. 88/2011).

Šubaranović dodaje da su važećim Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima lokalne samouprave imale ovlašćenja da obavljaju inspekcijski nadzor i izdaju rešenja kada je reč o građevinskim mineralnim sirovinama, podzemnim vodama i geotermalnim resursima koji su za ličnu upotrebu. Ideja je bila da u cilju obavljanja tih poslova svaka od 123 opštine zaposli po rudara, geologa i inspektora čime bi se doprinelo smanjenju nezaposlenosti, ali je samo devet lokalnih samouprava prihvatilo tu obavezu, zbog čega je Nacrtom novog Zakona određeno da te poslove obavlja isključivo resorno Ministarstvo. Opštine će i dalje izdavati odobrenja za eksploataciju i za izvođenje rudarskih radova koje vrše kao poverene nadležnosti, a studija o proceni uticaja eksploatacije na životnu sredinu će se takođe braniti pred opštinskim organima na kojima se ležište nalazi, zaključuje državni sekretar.

U Ministarstvu očekuju da zvaničan Nacrt Zakona bude objavljen već tokom ove sedmice, nakon čega će u organizaciji Rudarsko-geološkog fakulteta i Saveza inženjera rudarstva i geologije Srbije, biti održana nova javna rasprava u prostorijama fakulteta.

Izvor: Redakcija, 26.3.2013.