Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

31. MARTA 2013. GODINE POČINJE PRIMENA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: Uprava za trezor može obustaviti prenos sredstava subjektu iz javnog sektora koji nije u roku izmirio svoje novčane obaveze, a Vlada može doneti odluku o obustavi izvršavanja ostalih aproprijacija utvrđenih budžetom za tog korisnika


Ističu poslednji dani ugovorima sa neograničenim rokom plaćanja. Već od ponedeljka preduzeća će međusobno morati da ugovaraju isplate u roku od 60 dana, a država usluge i robu treba da plaća za najviše 45 dana.

Ovo predviđa Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, čija primena počinje tri meseca nakon njegovog usvajanja. Odlaganja, kažu u Ministarstvu finansija i privrede, nema, a tek će se videti koliko su propisani rokovi primenjivi u praksi.

Odredbe ovog zakona primenjuju se na ugovorne odnose u komercijalnim transakcijama koji su zaključeni od 31. marta 2013. godine, a ne primenjuju se do 1. januara 2014. godine, na privredne subjekte koji su u postupku restrukturiranja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje restrukturiranje, u komercijalnim transakcijama u kojima su ovi privredni subjekti dužnici.

Preduzeća kojima duguju i partneri i država, i koja svoj novac sada u proseku čekaju 130 dana, ne znaju kako će se prilagoditi novim pravilima. U Ministarstvu, koje je predlagač zakona, kažu da su prethodno ozbiljno analizirali stanje srpske privrede i da su morali da intervenišu.

"Sve te analize pokazale su da se naša privreda nalazi u dubokoj nelikvidnosti i da se taj problem ne može rešiti bez intervencije u oblasti uređenja unutrašnjeg tržišta, propisivanjem najdužih rokova u kojima je dužnik dužan da izmiruje svoje obaveze", objašnjavaju u Ministarstvu finansija.

 

"NADZOR NAD SPROVOĐENJEM ZAKONA OD STRANE JAVNOG SEKTORA OBAVLJAĆE TREZORI.

U skladu sa Zakonom o budžetu, Uprava za trezor može obustaviti prenos sredstava subjektu iz javnog sektora koji nije u roku izmirio svoje novčane obaveze. Propisano je i da, ukoliko korisnici budžetskih sredstava ne izmiruju svoje obaveze u propisanim rokovima, Vlada, na predlog Ministarstva finansija i privrede, donosi odluku o obustavi izvršavanja ostalih aproprijacija utvrđenih budžetom za tog korisnika."

 

Lokalne samouprave, koje su i do sada najmanje marila za redovno plaćanje, moći će da ostanu bez pripadajućeg dela poreza od zarada i poreza na dobit preduzeća. S druge strane, rokova sa papira moraće da se pridržavaju firme kojima ni sama država nije isplatila nagomilane obaveze.

"Ta preduzeća kojima država duguje duguju drugima, i u međuvremenu im obaveze rastu. Njima će sigurno trebati nekoliko meseci prilagođavanja. Moguće je da u praksi ostane i problem malih firmi koje sarađuju sa velikima. Nije isključeno da će imati ugovore na kojima piše rok od 60 dana, ali iako ga partner ne ispoštuje, neće ga tužiti da ne bi izgubili posao." Iako još nema preciznog plana, u Ministarstvu finansija i privrede uveravaju da će država rešiti sve svoje dugove.

"Svi dugovi biće regulisani, oni koji su nastali na nivou republike, rešavaće se na republičkom nivou i time će se dati podstrek i dobar primer da jedinice lokalne samouprave i javna preduzeća počnu brže da servisiraju svoje dugove", poručuju u ministarstvu.

" Ali da sve ne bi ostalo na dobroj volji jedinica lokalne samouprave, stvoreni su mehanizmi da u okviru svojih resursa i u okviru izdvajanja koje dobijaju iz budžeta kao transferisana sredstva regulišu postojeća dugovanja."

Izvor: Novosti