Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAŠTITA PRAVA GRAĐANA PRED UPRAVNIM SUDOM


Publikacija "Zaštita prava građana pred Upravnim sudom" je namenjena građanima i predstavnicima različitih institucija i organizacija koje se u ostvarivanju prava susreću sa nezakonitim odlukama organa uprave.

Vodič za građane "Zaštita prava građana pred Upravnim sudom" promovisan je u Novom Sadu, a jedan od autora Aleksandar Marićević rekao je na promociji da građani treba više da se obraćaju Upravnom sudu, jer je to kraći i jeftiniji put nego podnošenje krivičnih prijava i pokretanje parnica.

Marićević je rekao da je manjkavost rada Upravnog suda u tome što građani mogu pokrenuti upravne sporove samo u centrali suda u Beogradu, ali ne i u odeljenjima tog suda u Novom Sadu, Nišu i u Kragujevcu.

Pored Marićevića, autor publikacije je i Dejan Milenković, a projekat je podržao USAID.

Izvor: RTV