Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

STRATEGIJA ZA UVOĐENJE STANDARDA BAZEL TRI U SRBIJI


Osnovni cilj Narodne banke Srbije jeste postizanje i održavanje stabilnosti cena. Pored toga, zakonom joj je povereno i očuvanje i jačanje stabilnosti finansijskog sistema. Jedan od instrumenata Narodne banke Srbije za ostvarivanje tog cilja jeste obavljanje funkcije regulatora i supervizora nad najvećim delom finansijskog sektora Srbije, uključujući i banke.

Imajući u vidu strateško opredeljenje Republike Srbije da svoj pravni okvir uskladi s pravnim tekovinama Evropske unije, cilj Narodne banke Srbije da doprinosi očuvanju stabilnosti bankarskog sektora i finansijske stabilnosti, kao i njenu težnju da kontinuirano unapređuje pravni okvir za poslovanje banaka u skladu s međunarodnim standardima i propisima Evropske unije, uz uvažavanje specifičnosti domaćeg tržišta i poslovnog okruženja - Izvršni odbor Narodne banke Srbije je na sednici održanoj 17. decembra usvojio Strategiju za uvođenje standarda Bazel III u Srbiji (ONLINE).

U junu 2013. godine objavljeni su konačni tekstovi Uredbe (EU) br. 575/2013 Evropskog parlamenta i Saveta (Regulation on prudential requirements for credit institutions and investment firms - CRR) i Direktive br. 2013/36/EU Evropskog parlamenta i Saveta (Directive on the access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms - CRD IV), koje počinju da se primenjuju od 1. januara 2014. godine i kojima se u Evropskoj uniji uvode standardi Bazela III. Navedeni propisi predstavljaju značajan korak ka unapređenju regulative Evropske unije u oblasti kapitala i likvidnosti banaka, jačanju stabilnosti finansijskog sistema i smanjivanju njegove procikličnosti, kao i razvijanju jednakih regulatornih uslova smanjivanjem mogućnosti regulatorne arbitraže.

S obzirom na to da će se pravni okvir kojim se u Srbiji uvodi Bazel III zasnivati na navedenim propisima Evropske unije, kao i da je reč o složenom i multidisciplinarnom procesu, Strategijom je predviđeno da uvođenje Bazela III bude sprovedeno u tri faze:

- pripremna faza, tokom koje će se sprovesti analiza (ne)usklađenosti sa standardima Bazela 2,5 i Bazela III i analiza dinamike kojom su Bazel III uvele i primenile članice Evropske unije, odnosno zemlje iz okruženja i u okviru koje će biti sačinjen operativni plan aktivnosti uvođenja Bazela III;

- faza procene efekata i utvrđivanja dinamike uvođenja standarda Bazela III;

- faza izrade propisa kojima će standardi Bazela 2,5 i Bazela III biti uvedeni u Srbiji.

Narodna banka Srbije će, u skladu sa ovom strategijom, preduzeti sve neophodne aktivnosti i usvojiti ili predložiti odgovarajuće propise koji će omogućiti uvođenje Bazela III u Srbiji. U procesu uvođenja Bazela III poštovaće se princip transparentnosti, pa će ova strategija, kao i njene eventualne izmene i/ili dopune, biti objavljeni na internet prezentaciji Narodne banke Srbije i dostupni svim zainteresovanim licima. Imajući na umu značaj i kompleksnost tog procesa, ova strategija će se po potrebi menjati i/ili dopunjavati, u skladu s novim okolnostima i izazovima.

Izvor: Press služba Narodne banke Srbije, 25.12.2013.