Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 25.12.2013. godine •

DUŽNOST SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE ZA PRIBAVLJANJE DOBARA - ELEKTRIČNE ENERGIJE I PRIRODNOG GASA BEZ OBZIRA NA STATUS KUPCA SA STANOVIŠTA ZAKONA O ENERGETICI

Izvor: Paragraf Lex