Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE ZA 2011. GODINU U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


U skladu sa odredbama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 i 93/2012 - dalje: Zakon), po isteku godine za koju je budžet donet, sastavlja se završni račun budžeta. U završnom računu budžeta iskazani su ukupno ostvareni prihodi i primanja budžeta, kao i ukupno izvršeni rashodi i izdaci u periodu od 1. januara do 31. decembra godine za koju je budžet donet. Završni račun budžeta za 2011. godinu, sačinjen je u skladu sa Zakonom, odnosno na osnovu podataka iz godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta direktnih korisnika sredstava budžeta i konsolidovanih godišnjih izveštaja o izvršenju budžeta direktnih korisnika sredstava budžeta koji u svojoj nadležnosti imaju indirektne korisnike budžetskih sredstava.

Kompletan tekst Predloga Zakona o završnom računu budžeta Republike Srbije za 2011. godinu možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/4400-12.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 25.12.2012.