Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NBS SAOPŠTAVA DA NA SVOJOJ INTERNET PREZENTACIJI OBJAVLJUJE STOPE ZATEZNE KAMATE


Ove kamate se objavljuju za dinar i valute predviđene propisom kojim se utvrdjuju vrste deviza i efektivnog stranog novca koje se kupuju i prodaju na deviznom tržištu.

Ta novina je, kako je objašnjeno, predvidjena Zakonom o zateznoj kamati, koji je stupio na snagu 25. decembra.

Podaci su dostupni putem linka "Stope zatezne kamate" koji se nalazi na početnoj strani Internet prezentacije Narodne banke Srbije (www.nbs.rs).

Na stranici sa podacima o zateznoj kamati, biće i hronološki pregled podataka o njenim stopama.

Izvor: