Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

IZMENE ZAKONA O RADU UZ OBAVEZNU SAGLASNOST SINDIKATA


Premijer Srbije izjavio je da bez saglasnosti sindikata neće biti nikakvih promena Zakona o radu.

"Treba menjati taj zakon ali on mora da bude i u intersu zaposlenih i da omogući poslodavcima da rade", rekao je Dačić na skupu Udruženih sindikata Sloga.

Dačić je rekao  da je prošlo vreme neoliberalnog kapitalizma i da se u Srbiji ne mogu donositi zakoni kao da je doba prvobitne akumulacije kapitala.

On je upozorio da Srbija ima najveću stopu inflacije i nezaposlenosti u Evropi pomenuvši da je više od 25 odsto nezaposlenih, a u populaciji mlađoj od 35 godina taj broj se kreće i do 50 odsto.

Izvor: