Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

NOVI ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA STUPIO NA SNAGU: Konkursi za izbor direktora biće raspisani u junu naredne godine


Zakon o javnim preduzećima, prema kome će se direktori javnih preduzeća ubuduće birati na javnim konkursima, stupio je na snagu, a ministarka energetike Zorana Mihajlović najavila je da će konkursi za izbor direktora biti raspisani u junu naredne godine.

Ona je rekla da će svi novopostavljeni direktori i vršioci dužnosti direktora javnih preduzeća morati da učestvuju na konkursu, koji će biti raspisan u junu.

Novi zakon, kako je ranije izjavio ministar finansija i privrede Mlađan Dinkić, omogućiće da država izađe iz javnih preduzeća.

Budući direktori javnih preduzeća, čiji su osnivači Republika ili Pokrajina, pored tog uslova, moraju i da budu stručnjaci u jednoj ili više oblasti iz koje je delatnost od opšteg interesa za čije obavljanje je osnovano javno preduzeće, da ima najmanje sedam godina radnog iskustva iz te oblasti, da nisu osuđivani za krivično delo protiv privrede i pravnog saobraćaja, da im nije izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti koja je pretežna delatnost javnog preduzeća...

Prema usvojenom zakonu, upravljanje u javnim preduzećima organizuje se na dva načina - jednodomno, gde postoje nadzorni odbor i direktor, i dvodomno.

Osnovni cilj usvojenog zakona, kako je navela Vlada Srbije, jeste profesionalizacija rada javnih preduzeća i povećanje njihove efikasnosti i transparentnosti rada i rezultata.

U skupštinskoj raspravi najviše kritika izazvao je član 2, budući da je prvobitnim predlogom među delatnostima kojima se bavi javno preduzeće bilo navedeno i informisanje, ali je zbog kritika da će to omogućiti osnivanje novih javnih preduzeća u toj oblasti Vlada Srbije amandmanom izbrisala informisanje iz tog člana.

Usvojeno je nekoliko amandmana, a jednim od njih se predviđa da se sredstva javnih preduzeća ne smeju upotrebljavati tokom izborne kampanje.

Izvor: Tanjug