Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

AGENCIJA ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE PREISPITUJE DRŽAVNE STANOVE


Republička direkcija za imovinu ne raspolaže informacijom ko trenutno koristi stanove u svojini države i po kom osnovu, saopštila je Agencija za borbu protiv korupcije.

Agencija je navela da je prosledila Republičkoj direkciji za imovinu 5. decembra zahtev da joj dostavi informaciju koliko država ima stanova, ko ih i po kojem osnovu koristi i da joj dostavi kopije ugovora o zakupu za izabrana i postavljena lica.

Nadležni sektor direkcije je naveo da u državnoj svojini ima 16.425 stanova, ukupne površine 750 hektara, 82 ara i 41 kvadratni metar.

Prema tim informacijama, evidentirano je ukupno 4.668 korisnika sredstava u državnoj svojini.

Agencija je navela da će od Komisije za stambena pitanja i raspored službenih zgrada i poslovnih prostorija Vlade tražiti informaciju o službenim stanovima datim na korišćenje zaposlenim, izabranim i postavljenim licima kao i odluku i ugovore o korišćenju tih stanova.

"Po dobijanju traženih podataka, Agencija će razmotriti koji je najefikasniji način da pribavi podatke o tome ko trenutno koristi stanove u državnoj svojini po osnovu ugovora o zakupu zaključenih sa korisnicima sredstava u državnoj svojini", navodi se.

Izvor: