Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR NOVOG PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU OPREME I OBJEKATA ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE, NAČINU SPROVOĐENJA ISPRAVKE ODBITKA PRETHODNOG POREZA I NAČINU UTVRĐIVANJA DELA PRETHODNOG POREZA ZA KOJI NAKNADNO MOŽE DA SE OSTVARI PRAVO NA ODBITAK, ZA OPREMU I OBJEKTE ZA VRŠENJE DELATNOSTI I ULAGANJA U OBJEKTE
• Stručni komentar - RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE PRIHODA I RASHODA PO OSNOVU KAMATA NA DAN BILANSA
• Stručni komentar - ZARADE: • Objavljeni podaci za novembar 2012. godine •
• Stručni komentar - ZARADE: • Podaci o iznosima za određena lična primanja zaposlenih i ostalih fizičkih lica na bazi prosečne zarade po zaposlenom u novembru 2012. godine •
• Stručni komentar - Najviša mesečna osnovica za obračun doprinosa od 1. januara 2013. godine
• Stručni komentar - Otkupna cena stana za zahteve podnete u decembru 2012. godine

Izvor: Paragraf Lex