Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora



Email Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 25.12.2012. godine •
• Pitanje i odgovor - POLOŽAJ SEKRETARA ŠKOLE KOJI JE ANGAŽOVAN SA MANJIM PROCENTOM OD PUNOG RADNOG VREMENA

Izvor: Paragraf Lex