Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

AKB PREDLOŽILA PROŠIRENJE SPISKA POSLOVA KOJI SE NEĆE SMATRATI POVREDOM PRAVILA POSTUPANJA ADVOKATA ZA VREME OBUSTAVE RADA


Pravna baza Paragraf Lex

Advokatska komora Beograda objavila je na svojoj internet stranici odluku kojom Advokatskoj komori Srbije i komorama u njenom članstvu predlaže da se spisak poslova koji se neće smatrati povredom pravila postupanja za vreme obustave rada proširi i na postupanje u predmetima u kojima su maloletna lica oštećena krivičnim delom nasilja u porodici, kao i u postupcima za odlučivanje po privremenim meramau sporovima za poveravanje i izdržavanje maloletne dece.

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Beograda, 25.12.2014.