Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS PORESKO-RAČUNOVODSTVENI INSTRUKTOR


• ZARADE: • OBJAVLJENI PODACI ZA OKTOBAR 2013. GODINE

• ZARADE: • PODACI O IZNOSIMA ZA ODREĐENA LIČNA PRIMANJA ZAPOSLENIH I OSTALIH FIZIČKIH LICA NA BAZI PROSEČNE ZARADE PO ZAPOSLENOM U OKTOBRU 2013. GODINE

• NAJVIŠA MESEČNA OSNOVICA ZA OBRAČUN DOPRINOSA OD 1. DECEMBRA 2013. GODINE

• OTKUPNA CENA STANA ZA ZAHTEVE PODNETE U NOVEMBRU 2013. GODINE

• PDV TRETMAN PRENOSA PRAVA RASPOLAGANJA NA HIPOTEKOVANOJ NEPOKRETNOSTI SA OBVEZNIKA PDV - HIPOTEKARNOG DUŽNIKA NA FIZIČKO LICE - HIPOTEKARNOG POVERIOCA

• PORESKI TRETMAN NAPOJNICE ZA UGOSTITELJSKE USLUGE

Izvor: Paragraf Lex