Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR


• ČEK KAO INSTRUMENT MEĐUNARODNOG PLATNOG PROMETA: • Čekovno poslovanje u Republici Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama, rizici i trendovi u vezi sa korišćenjem čeka

• KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA ZA PERIOD OD 25.11. DO 1.12.2013. GODINE

• UVOZ MARINIRANOG RENA: • Dokumenta i obrasci potrebni za uvoz •

Izvor: Paragraf Lex