Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR


• POPIS IMOVINE I OBAVEZA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA NA KRAJU 2013. GODINE (SA PRIMERIMA KNJIŽENJA I ODLUKA ORGANA UPRAVLJANJA)

• POSTUPANJE SA PRIJAVAMA KANDIDATA NA KONKURSU ZA IZBOR DIREKTORA ŠKOLE

Izvor: Paragraf Lex