Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

Aktuelna službena mišljenja


  • Ministarstvo finansija: PLAĆANJE POREZA NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA PO OSNOVU ANEKSA UGOVORA O KUPOPRODAJI NEPOKRETNOSTI - Zakon o porezima na imovinu: član 23
  • Ministarstvo finansija: USLOVI ZA KORIŠĆENJE PORESKOG KREDITA IZ ČLANA 48a ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA PRILIKOM UTVRĐIVANJA OPOREZIVE DOBITI ZA 2012. GODINU - Zakon o porezu na dobit pravnih lica: član 48a
  • Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja: MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PUNE ZARADE NASTAVNIKA PO OSNOVU DOPUNE FONDA ČASOVA RADOM SA VANREDNIM UČENICIMA - Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: član 137
Izvor: Paragraf Lex