Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraVLADA BI MORALA ISTOVREMENO SA SMANJENJEM DEFICITA DA SKREŠE I TROŠKOVE DRŽAVNE ADMINISTRACIJE


Kako je rekao profesor Ekonomskog fakulteta Ljubodrag Savić budžetom je predvidjeno da se deficit državne kase svede sa sedam na tri odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Savić je rekao da će ekonomska kriza trajati, po svoj prilici, prilično dugo i ono što je za nas posebno važno, trajaće i u EU, verovatno narednih nekoliko godina.

On podseća, kad je reč o projekciji budžeta za 2013., da je u razgovorima sa MMF-om, u decembru prošle godine, bilo dogovoreno da budžetski deficit u ovoj godini bude 3,4 odsto BDP-a, ali će u stvarnosti biti dvostruko veći.

Tada je, takodje, bila postavljena ciljna inflacija za 2012. godinu od 5,5 odsto, a ona će verovatno biti dvocifrena do kraja godine, rekao je Savić i podsetio da su krajem 2011. kreatori ekonomske politike najavljivali zaustavljane rasta stope nezaposlenosti, ali se od toga ništa nije desilo, jer je u medjuvremenu broj ljudi bez posla uvećan.

Izvor: Tanjug