Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKONOM O AMNESTIJI NISU OBUHVAĆENA KRIVIČNA DELA SA ELEMENTIMA NASILJA ZA KOJE JE IZREČENA MAKSIMALNA KAZNA ZATVORA OD 30 DO 40 GODINA I ONA KOJA SU UČINJENA U OKVIRU ORGANIZOVANOG KRIMINALA


Prenaseljenost zatvora neće sistemski rešiti zakon o amnestiji jer je to kratkoročno rešenje, ocenjuje profesor Pravnog fakulteta Goran Ilić. Sudije moraju da izriču alternativne umesto zatvorskih kazni i treba da bude smanjen broj pritvorenih, smatra Ilić.

Zakon o amnestiji je kratkoročno rešenje i on neće pomoći da se reši sistemski problem pretrpanosti zatvora i velikog broj ljudi koja su u pritvorima, ocenio je profesor Pravnog fakulteta Goran Ilić gostujući u jutarnjem Dnevniku RTS-a.

Ilić je precizirao da se u zatvorima nalazi oko 12.000 ljudi, a da su oni pravljeni za 5.000 do 6.000 ljudi.

U Evropi postoje jasni standardi koliko kvadratnih metara morate imati po zatvoreniku i zbog toga naša zemlja može biti u problemu, jer se mora pravdati zbog čega su dva zatvorenika u samici koja je predviđena za jednog, rekao je Ilić.

Profesor Pravnog fakulteta je istakao da za izgradnju novih zatvora nema novca, ali da se mora raditi na tome da sudije umesto kazne zatvora izriču i druge kazne, kao što su rad u javnom interesu. Ilić smatra i da bi još jedna mera bila smanjenje broja onih koji su u pritvoru.

Ilić je podsetio da zakonom o amnestiji nisu obuhvaćena krivična dela sa elementima nasilja za koje je izrečena maksimalna kazna zatvora od 30 do 40 godina i ona koja su učinjena u okviru organizovanog kriminala.

Nasilničkog ponašanja ima i van organizovanog kriminala i mnogi su za ta dela dobili kazne zatvora manje od 30 godina, rekao je Ilić ističući da je to glavni razlog oko koga se spore vlast i opozicija.

Izvor: RTS