Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraJAVNI UVID U NACRT PLANA REGULACIJE SEDIŠTA ČETIRI LOKALNE SAMOUPRAVE: od 25. oktobra do 23. novembra 2012. godine


Komisija za planove Skupštine grada Beograda oglasila je javni uvid Nacrta plana generalne regulacije građevinskog područja sedišta lokalne samouprave - Grad Beograd, celine XV i XIX, opštine Rakovica, Voždovac, Čukarica i Grocka. Plan će biti izložen u zgradi Javnog urbanističkog preduzeća "Urbanistički zavod Beograda" u Palmotićevoj 30 (sala u prizemlju) od 25. oktobra do 23. novembra i može se pogledati svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Beograda održaće se u zgradi Gradske uprave grada Beograda u 27. marta 43-45 (sala 2 u suterenu) 3. decembra u 13 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa Nacrtom plana u pisanom obliku, mogu ih obrazložiti pred članovima komisije.

Primedbe na planirana rešenja dostavljaju se Sekretarijatu za urbanizam i građevinske poslove, Ulica 27. marta 43-45, najkasnije do 23. novembra.

Izvor: Vebsajt Grada Beograda, 25.10.2012.