Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora


Email Print

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PODATAKA ZA FORMIRANJE ELEKTRONSKE EVIDENCIJE STALNIH SUDSKIH TUMAČA-PREVODILACA


Ministarstvo pravde i državne uprave, radi formiranja elektronske evidencije o stalnim sudskim tumačima-prevodiocima, raspisuje Javni poziv za dostavu podataka za formiranje elektronske evidencije stalnih sudskih tumača-prevodilaca.

Pozivaju se sva lica koja su rešenjem ovog Ministarstva postavljena za stalnog sudskog tumača-prevodioca da najkasnije do 1. novembra 2013. godine popune sve rubrike obrasca čiji podaci će biti sadržani u budućoj javno dostupnoj elektronskoj evidenciji koju vodi Ministarstvo pravde i državne uprave.

Izvor: Vebsajt Ministarstva pravde i državne uprave, 25.9.2013.