Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovora78 DANA DUGO ĆUTANJE UPRAVNOG SUDA


Potpredsednik i odbornik LSV Aleksandar Marton  je novinarima rekao da se i dalje ne može reći da su organi lokalne samouprave izabrani na legalan način.

"Poražavajuće je da državni organi odgovorni za sprovođenje zakona, drastično krše rokove u kojima imaju obavezu da reaguju po žalbi", rekao je Marton i precizirao da se radi o 78 dana dugom ćutanju Upravnog suda na žalbu kojom su odbornici DS i LSV 9. jula zatražili ocenu nezakonitih postupaka na "takozvanoj konstitutivnoj sednici", održanoj 6. jula.

"Pokazalo se da je rok od 30 dana, koji je sud imao da odgovori na žalbu višestruko prekršen i na taj način se pobeglo od poštovanja zakonom propisanih rokova, " kazao je Marton.

Kako je naglasio, odbornička grupa Lige će, povodom izostanka reakcije Upravnog suda, poslati dopis Ministarstvu pravde, Evropskoj komisiji, OEBS-u, diplomatskim predstavništvima u Beogradu, Subotici i Vršcu, zaštitniku građana, pokrajinskom ombudsmanu, poverenici za borbu protiv diskriminacije.

"Želimo da obavestimo i domaću i međunarodnu, pre svega stručnu javnost sa nezakonitim aktivnostima", poručio je Marton.

Izvor: