Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKONI NE BI TREBALO DA STUPAJU NA SNAGU PRE DONOŠENJA PODZAKONSKIH AKATA NEOPHODNIH ZA NJIHOVO SPROVOĐENJE


Učesnici četvrtog Evropskog pravnog i političkog foruma u Domu Narodne skupštine složili su se da je transparentnost u procesu donošenja zakona, praćena javnim debatama i diskusijama, jedan od najvažnijih uslova za kasniju primenu zakona u praksi.

Na skupu je predstavljena Studija o unapređenju zakonodavnog procesa pod nazivom - "Kako Srbija može unaprediti svoj zakonodavni sistem".

Predsednik skupštine Nenad Stefanović rekao je da je reforma zakonodavstva jedan od prioriteta vlasti u Srbiji jer je, kako je naveo, cilj da se naši zakoni harmonizuju sa evropskim.

"Potrebno je puno truda i rada da bi skupština zadobila poverenje javnosti i da bismo uverili čitav svet da je vladavina prava nešto čemu je Srbija posvećena", rekao je Stefanović, otvarajući skup na kome učestvuju brojni predstavnici pravosuđa, civilnog društva i diplomatskog kora.

Reformi zakonodavstva moramo da pristupimo mnogo ozbiljnije nego što je to bio slučaj u prošlosti, rekao je Stefanović, ističući da će javna rasprava tokom procesa izrade zakona postati njegov obavezan deo.

"Dobri zakoni su neophodni za približavanje zemlje EU, ali i za održiv ekonomski razvoj Srbije, jer nedostaci u zakonima najlakše oteraju investitore iz jedne zemlje", rekao je nemački ambasador.

 

"To je za Srbiju veliki izazov jer je potrebno veliki broj pravila i zakona implementirati u kratkom roku i zbog toga je neophodno da sistem poseduje mehanizme da bi mogao da se suoči sa "zakonodavnim cunamijem'", naveo je Falke u izjavi Tanjugu.

On je pojasnio da Studija sadrži 13 konkretnih preporuka za unapređenje zakonodavstva u Srbiji, ističući neophodnost održavanja javne rasprave u postupku usvajanja propisa, u veoma ranoj fazi izrade zakona u koju treba da se uključe ne samo predstavnici Vlade i Parlamenta već i društvo, nevladine organizacije i privatni sektor.

Osnovni cilj projekta je, prema rečima Cvijana, da se prekine sa dosadašnjom negativnom praksom da se zakoni pišu i donose u "tajnim radnim grupama i preskače organizovanje javnih rasprava".

"Veoma često imamo prilike da čujemo da propisi koji se donose nisu u javnom interesu već da pogoduju uskim krugovima interesima koji nisu bili vidljivi u procesu pripreme zakona", napomenuo je Nenadić.

On smatra da su javne rasprave neuređene i da nema jasnih pravila kako se organizuju, kada i na koji način. Da bi se stvari promenile mora se pre svega menjati Zakon o državnoj upravi, ali i drugi zakoni, napomenuo je Nenadić.

Takođe, ne treba žuriti sa donošenjem zakona smatra Todorić.

"Ne vredi nam zakon koji smo doneli ali ne možemo da ga primenimo jer nismo spremili uredbe za njega. Nekad to traje i po dve tri godine..., rekao je Todorić.

U Studiji koja je predstavljena na forumu je istaknuto da je Srbiji neophodno da unapredi proces harmonizacije prava sa propisima EU, naročito planiranje zakonodavne aktivnosti u skladu sa prioritetima evropske agende.

Zakoni ne bi trebalo da stupaju na snagu pre donošenja podzakonskih akata neophodnih za njihovo sprovođenje, navedeno je, pored ostalog, u dokumentu koji je predstavljen učesnicima Foruma.

Izvor: Tanjug