Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraMAKROEKONOMSKI I FISKALNI PODACI


Saopštenje http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20septembar/Saopstenje.pdf (ONLINE)

Tabela 1: Osnovni indikatori makroekonomskih kretanja, ažurirano 24.9.2012. godine http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20septembar/Tabela%201%20Osnovni%20makroekonomski%20indikatori.pdf (ONLINE)

Tabela 2. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije u 2012. godini, prema Zakonu o budžetu, ažurirano 24.9.2012. godine http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20septembar/Tabela%202%20Budzet%2001.pdf (ONLINE)

Tabela 3. Primanja i izdaci budžeta Republike Srbije u 2012. godini za sve izvore finansiranja, ažurirano 24.9.2012. godine http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20septembar/Tabela%203%20Budzet%20svi%20izvori.pdf (ONLINE)

Tabela 4. Konsolidovani bilans sektora države u periodu 2005. - 2012. godine, ažurirano 24.9.2012. godine http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20septembar/Tabela%204%20Konsolidovani%20sektor%20drzave.pdf (ONLINE)

Tabela 5. Javni dug Republike Srbije u periodu od 2000. godine do 31.8.2012. godine, ažurirano 24.9.2012. godine http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20septembar/Tabela%205%20Javni%20dug%20Republike%20Srbije.pdf (ONLINE)

Tabela 6. Uporedni pregled stanja javnog duga na dan 31. avgust 2012. godine, ažurirano 24.9.2012. godine http://mfp.gov.rs/UserFiles/File/tabele/2012%20septembar/Tabela%206%20Uporedni%20pregled%20stanja%20javnog%20duga.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Ministarstva finansija i privrede, 25.9.2012.