Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEDUKACIJA ADVOKATA ZA POSTUPANJE U PREDMETIMA U KOJIMA SU MALOLETNA LICA UČINIOCI KRIVIČNOG DELA ILI OŠTEĆENI: 20.10.2012. godine


Edukacija advokata za postupanje u predmetima u kojima su maloletna lica učinioci krivičnog dela ili oštećeni održaće se na Pravnom fakultetu u Beogradu u subotu 20.10.2012. godine sa početkom u 10:00 časova. Registracija učesnika počinje u 9:00 časova. U prilogu možete pogledati program edukacije. http://www.advokatska-komora.co.rs/beograd/250912/dnevni_red_edukacije_maloletnici.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Advokatske komore Srbije, 25.9.2012.