Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 25.9.2012. godine •
• KOMENTAR PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA ZA IZBOR DAVAOCA KRVI I PRAVILNIKA O SISTEMU PRAĆENJA, NAČINU OZNAČAVANJA SVAKOG POJEDINAČNOG UZIMANJA KRVI, KAO I O POSTUPKU ZA PRIJAVLJIVANJE OZBILJNIH NEŽELJENIH DOGAĐAJA - "Sl. glasnik RS", br. 89/2012

Izvor: Paragraf Lex