Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraPROFESORI TRAŽE RANGIRANJE SVIH UNIVERZITETA U SRBIJI: Pojedini fakulteti nemaju nastavnike za određene studije za koje su dobili akreditacije


Učiteljski fakultet u Užicu školovaće nastavnike fizike i matematike, a nema ni laboratoriju, niti zapošljava ijednog fizičara! Zbog ovoga su se pobunili profesori prirodnih nauka sa Univerziteta u Beogradu i zatražili od Senata UB da pokrene inicijativu za rangiranje univerziteta, fakulteta i studijskih programa. Inicijativu je Senatu zvanično podnelo Veće grupacija prorodno-matematičkih fakulteta i predložili su da se rangiranjem bavi Konferencija univerziteta Srbije (KONUS).

- Ideja je da se napravi red u visokom obrazovanju - kaže za "Novosti" prof. dr Ivan Dojčinović, prodekan za nastavu Fizičkog fakulteta. - Mnogi fakulteti dobili su akreditacije, a da nije baš detaljno provereno da li su dovoljno dobri. Povod nam je bio slučaj Učiteljskog fakulteta u Užicu, koji će po svemu sudeći dobiti akreditaciju, a nema ni uslove, ni profesore da školuje nastavnike.

Prilikom rangiranja merili bi se kvalitet profesora tj. njihovih naučnih radova, i to koliko su studenti nekog fakulteta traženi na tržištu i sa koliko znanja izlaze.

- Ne bi se upoređivale njihove ocene, jer studenti najlošijih fakulteta mogu imati najviše proseke - smatra Dojčinović.

I prema rečima prof. dr Sime Avramovića, predsednika Senata UB, neophodno je rangiranje fakulteta, ali to ne sme raditi neki birokratski državni organ. Važno je da se dobro procene kriterijumi i da se ne meri samo kvantitet, već i kvalitet.

Sa druge strane, prof. dr Neda Bokan, prorektor za nastavu UB, smatra da je teško napraviti jedinstvenu rang-listu, koja bi podrazumevala više kriterijuma. Neko može da bude odličan po prolaznosti studenata, ali da znanje sa kojim diplomiraju bude malo.

Prema poslednjem istraživanju NVO "iserbia.rs", najbolji u Srbiji je, po studentskim ocenama, Fakultet organizacionih nauka iz Beograda, a odmah iza njega Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada. Na listi najboljih, koje je biralo 3.000 ispitanika, nalaze se i Rudarsko-geološki, Ekonomski i Farmaceutski Univerziteta u Beogradu, Filozofski iz Novog Sada, Bankarska akademija "Uniona", Fakultet informacionih tehnologija "Metropoliten univerziteta" i Fakultet za poslovne studije "Megatrenda".

Izvor: Vebsajt dnevnog lista "Večernje novosti", 25.7.2012.

<<< Nazad na ostale vesti