Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraUPRAVA ZA JAVNI DUG MINISTARSTVA FINANSIJA PLANIRA ZA AVGUST AUKCIJE DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI OD 45 MILIJARDI DINARA I 40 MILIONA EVRA


Godišnji kupon na te obveznice je jednak referentnoj kamatnoj stopi uvećanoj za fiksnu marginu, sa polugodišnjom isplatom anuiteta. Dan kasnije planirana je aukcija šestomesečnih državnih zapisa u vrednosti od pet milijardi dinara, a 7. avgusta reotvaranje emisije osamnaestomesečnih državnih zapisa u iznosu od 6,59 milijardi dinara.

ZA 16. AVGUST zakazana je aukcija tromesečnih državnih zapisa u vrednosti od četiri milijarde dinara, a 28. avgusta planirano je reotvaranje aukcije trogodišnjih državnih obveznica, sa godišnjim kuponom od 10 odsto i polugodišnjom isplatom, u iznosu od oko 14,72 milijarde dinara.

ZA 30. AVGUST zakazana je aukcija šestomesečnih državnih zapisa u iznosu od pet milijardi dinara. Aukcija pedesttronedeljnih državnih zapisa od 40 miliona evra planirana je za 21. avgust.

Izvor: Tanjug

<<< Nazad na ostale vesti