Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SAOPŠTENJE SA SEDNICE VLADE RS ODRŽANE 25.6.2013. GODINE: Vlada RS usvojila Predlog rebalansa budžeta


Vlada Republike Srbije usvojila je na sednici Predlog rebalansa budžeta, kao deo sveobuhvatnih ekonomskih reformi koje će se simultano sprovoditi, a podrazumevaju stabilizaciju državnog budžeta, reformu javnog sektora i unapređenje poslovne klime.

Rebalans budžeta predviđa uštede od približno 36 milijardi dinara, a na taj način će budžetski deficit biti ograničen na 4,7 odsto BDP-a, odnosno na 178,3 milijardi dinara.

Na sednici je usvojen i Predlog izmena Zakona o budžetskom sistemu, čime će biti stvoren osnov za dodatne uštede i bolju kontrolu trošenja novca kroz uvođenje centralnog registra zaposlenih u javnom sektoru.

Vlada je usvojila i Akcioni plan okončanja restrukturiranja bivših društvenih preduzeća. On predviđa da se u narednih godinu dana pronađe rešenje za 179 preduzeća koja su već više od 10 godina u statusu restrukturiranja, a koja prema procenama Svetske banke državi prave troškove od 750 miliona evra.

Na sednici je usvojen i Predlog zakona o preuzimanju obaveza JP Putevi Srbije prema putarskim preduzećima i njihovog pretvaranja u javni dug u iznosu od 1,3 milijardi dinara.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 25.6.2013.