Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O PREUZIMANJU OBAVEZA JAVNOG PREDUZEĆA "PUTEVI SRBIJE" PREMA PRIVREDNIM DRUŠTVIMA PO OSNOVU NEIZMIRENIH OBAVEZA I PRETVARANJU TIH OBAVEZA U JAVNI DUG REPUBLIKE SRBIJE U PROCEDURI NARODNE SKUPŠTINE RS


Imajući u vidu, da su privredna društva koja se bave redovnim održavanjem regionalnih i magistralnih puteva, kao i održavanjem elektro- instalacija na putevima u teškoj materijalnoj situaciji, kao i da su dugovanja prema zavisnim društvima (dobavljačima) dovela ta privredna društva u ozbiljnu opasnost da postanu nelikvidna i da je time ugroženo njihovo poslovanje i opstanak, koja mogu dovesti do blokade privrednih društava i njihovog stečaja, neophodno je obezbediti finansijska sredstva kako bi se nastali problem rešio u što kraćem roku.

Ovakva situacija ozbiljno ugrožava dalje funkcionisanje tih društava, naročito ako se uzme u obzir da Javno preduzeće "Putevi Srbije" nema dovoljno sredstava da dospele obaveze izmiri. Neophodno je da Vlada, preko Ministarstva finansija i privrede obezbedi potrebna sredstva, kako bi se preuzete obaveze na osnovu ugovora izmirile.

Ako se ima u vidu da privredna društva zapošljavaju oko 10.000 radnika, ne računajući zavisna preduzeća sa kojima posluju, realno je očekivati nastupanje nesagledivih negativnih efekata što bi se odrazilo na celokupnu privredu Republike Srbije, a do kojih bi došlo u slučaju daljeg odlaganja izvršenja obaveza koje dospevaju. Takođe, ukoliko se prestane sa redovnim održavanjem puteva u Republici Srbiji, značajno bi se ugrozila bezbednost putnika na putevima u Republici Srbiji.

Republika Srbija planira da preuzme neizmirene obaveze Javnog preduzeća "Putevi Srbije" prema privrednim društvima po osnovu ugovora o redovnom održavanju regionalnih i magistralnih puteva, kao i ugovora održavanju elektro-instalacija na putevima, u ukupnom nominalnom iznosu 1.346.775.310 dinara, na dan 1. april 2013. godine.

Sredstva neophodna za izmirivanje napred navedenih obaveza prema privrednim društvima, obezbeđivaće se u budžetu Republike Srbije, po dinamici predviđenoj ovim zakonom.

Kompletan tekst Predloga zakona možete preuzeti putem linka: http://www.parlament.gov.rs/upload/archive/files/cir/pdf/predlozi_zakona/2521-13.pdf (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 25.6.2013.