Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS CARINSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - POSTUPANJE CARINSKIH ORGANA U POSTUPKU NAKNADNE KONTROLE PRIMENE ODLUKE O ODREĐIVANJU ROBE NA KOJU SE NE PLAĆAJU UVOZNE DAŽBINE: • Iako Odluka nije više u primeni carinski organi mogu da pokrenu postupke naknadne kontrole za robu koja je bila predmet oslobođenja od plaćanja carine po ovom osnovu •
• Pitanje i odgovor - OBRAČUN AKCIZE NA CIGARETE IZ UVOZA

Izvor: Paragraf Lex