Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR / Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - AKTUELNI statistički podaci I INFORMACIJE: • Ažurno dana 25.6.2013. godine •
• Pitanje i odgovor - STATUS UGOVORA O POSLOVNO TEHNIČKOJ SARADNJI S ASPEKTA PRIMENE ZAKONA O ROKOVIMA PLAĆANJA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA

Izvor: Paragraf Lex