Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: STRUČNJACI O PROPUSTIMA U ZAKONIKU


NOVI Zakonik o krivičnom postupku, koji se sada primenjuje samo u postupcima organizovanog kriminala i ratnih zločina, a za ostala dela postaje "biblija" sledeće godine, već je izazvao protiv sebe dobar deo tužilaca - onih koji će prema njegovom slovu ubuduće sprovoditi istragu, ali i stručne javnosti.

Na promociji knjige "Reforma u stilu jedan korak napred - dva koraka nazad", analizi ovog Zakona koju su napisali profesor krivičnog procesnog prava Pravnog fakulteta u Beogradu dr Milan Škulić i zamenik republičkog javnog tužioca i predsednik Udruženja tužilaca Srbije dr Goran Ilić, okupljeni tužioci imali su razna pitanja: da li će, kako se navodi u Zakonu, republički tužilac biti nadležan za sprovođenje svih istraga u Srbiji, kako će tužilački saradnici samostalno odlučivati u postupcima kada prema Ustavu to mogu samo tužilac i njegovi zamenici, zašto bi tužioci, kao suprotna strana u postupku, postavljali okrivljenima branioce po službenoj dužnosti...

- Pošto javni tužioci nisu nezavisni nego samo samostalni u vršenju svojih funkcija, pa je tako i njihov ustavni i zakonski položaj načelno prilično slabiji od takvog položaja sudija, ni javno tužilačka istraga ne može da bude dovoljno nepristrasna dok se ne poboljša ustavni i zakonski položaj tužilaca - kaže dr Škulić.

- Uzmimo takozvanu paralelnu istragu. Kakve su šanse osumnjičenog bez branioca, pa i onda kada ga ima, da samostalno obezbeđuje dokaze? Posebno treba uzeti u obzir okrivljene koji su u pritvoru.

- Ako to ne učini, a sudija za prethodni postupak usvoji predlog odbrane, naložiće mu da je preduzme. Ovakvo sudsko "prisiljavanje" samo je naočigled logično rešenje, jer je malo verovatno da će tužilac preduzeti neku radnju kojom bi doveo u pitanje svoju odluku o pokretanju istrage.

Pored toga, ističe Ilić, novim zakonom dovedena je u pitanje objektivnost krivičnog postupka, naročito istrage. Jer tužilaštvo prema Ustavu potčinjeno je izvršnoj vlasti, a Zakonikom o krivičnom postupku preneta su mu ovlašćenja nezavisnog sudskog organa - istražnog sudije.

 

GORAN Ilić upozorava da je Zakon sada propisao da istraga može da se vodi i protiv nepoznatog učinioca, ali ne i način na koji ona može da se obustavi. Da je bilo ozbiljne javne rasprave o zakonu, upozorava Ilić, na ove greške neko bi već ukazao.

Izvor: E. V. N. | 24. jun 2012. 20:55 |

<<< Nazad na ostale vesti