Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraKONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA: • Rok za podnošenje prijava 8. jun 2012. godine •


U cilju podsticanja javne rasprave i debate o temama u vezi sa EU i procesom pristupanja Republike Srbije u EU, a u skladu sa sprovođenjem Strategije komunikacije Vlade Republike Srbije o procesu pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji, Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i o različitim aspektima evropske integracije Srbije.

Na javni konkurs se mogu prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja javnog konkursa do 8. juna 2012.

Dokument "Smernice za podnosioce predloga projekta" možete preuzeti ovde. http://www.seio.gov.rs/upload/documents/konkurs_ocd/smernice_ocd.pdf (ONLINE)

Obrazac budžeta projekta možete preuzeti ovde. http://www.seio.gov.rs/вести.39.html?newsid=1212 (ONLINE)

Obrazac za pisanje predloga projekta možete da preuzmete ovde. http://www.seio.gov.rs/вести.39.html?newsid=1212 (ONLINE)

Obrasce za prijavljivanje možete preuzeti i u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34.

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@seio.gov.rs (ONLINE)

Izvor: Vebsajt Kancelarije za evropske integracije, 24.5.2012.

<<< Nazad na ostale vesti