Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USVOJENA USTAVNA ŽALBA UDRUŽENJA "PARADA PONOSA BEOGRAD"


Ustavni sud je u predmetu Už-5284/2011, između ostalog, usvojio ustavnu žalbu Udruženja "Parada ponosa Beograd" i utvrdio da je podnosiocu rešenjem nadležnog organa o zabrani održavanja javnog skupa i javnog skupa u pokretu "Parada ponosa Beograd 2011" povređeno pravo na sudsku zaštitu iz člana 22. stav 1. Ustava, pravo na pravno sredstvo iz člana 36. stav 2. Ustava i sloboda okupljanja iz člana 54. Ustava, odluku u integralnom obliku možete pogledati ovde http://www.ustavni.sud.rs/Storage/Global/Documents/Misc/Uz-5284-2011.pdf (ONLINE).

Doneta odluka zasniva se na istovetnim bitnim razlozima zbog kojih je Ustavni sud utvrdio povrede ovih prava, odnosno slobode i u predmetu Už-1918/2009, u kojem je odluku doneo 22. decembra 2011. godine, povodom neodržavanja istovrsnog skupa 2009. godine, kao i u odluci Už-4078/2010 od 29. februara 2012. godine.

Kako iz razloga iznetih u navedenim odlukama proizlazi da uzrok utvrđenih povreda prava predstavlja sistemski problem neusklađenosti važećeg Zakona o okupljanju građana sa odredbama Ustava od 2006. godine, Ustavni sud je na, 16. sednici Suda, odlučio da, po sopstvenoj inicijativi, pokrene postupak ocene ustavnosti Zakona o okupljanju građana ("Sl. glasnik RS", br. 51/92, 53/93, 67/93, 17/99, 33/99, "Sl. list SRJ", br. 21/01 i "Sl. glasnik RS", br. 29/01 i 101/05).

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 25.4.2013.