Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU PORESKOG DUGA: ISTEKAO ROK ZA PORESKU AMNESTIJU


Više od 6.000 poreskih obveznika, čiji je ukupni dug iznosio 20,5 milijardi dinara, u aprilu je izgubilo pravo na mirovanje duga i uslovni otpis kamata.

Po Zakonu o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga poreski obveznici su imali mogućnost da do kraj marta ispune uslove za sticanje poreske amnestije, rečeno je agencij Beta u Poreskoj upravi.

Svim dužnicima koji su do tog roka izmirili glavni poreski dug brisana su dugovanja za doprinose za zdravstveno osiguranje, a stekli su uslove na uslovni otpis kamata i da dug izmiruju u 24 rate. Nad obveznikom koji u periodu plaćanja glavnog poreskog duga na rate ne izmiri tekuću obavezu ili ratu, poreske službe odmah sprovode postupak prinudne naplate.

Pravo na mirovanje duga mogli su da ostvare obveznici čiji je ukupan dug iznosio 842,7 milijardi dinara, od čega je 327,6 milijardi glavni dug, a kamate su 515,1 milijarda dinara, naveli su u Poreskoj upravi. Nakon sporovednog mirovanja, ukupan dug po osnovu poreza i doprinosa na kraju marta 2013. godine iznosio je 404,6 milijardi dinara, pri čemu je iznos glavnice 156,7 milijardi, a kamata 247,9 milijardi dinara.

Ukupni poreski dug na kraju 2012. godine iznosio je oko 1.025 milijardi dinara.

Poreska uprava je poljoprivrednicima i preduzetnicima koji su stekli pravo na mirovanje duga otpisala obaveze u ukupnom iznosu od 10,7 milijardi dinara. U mirovanju je ukupni dug preduzetnika i poljoprivrednika u iznosu od 153 milijarde dinara, dok su preduzetnici koji imaju zaposlene stekli pravo na mirovanje duga u iznosu od 21,7 milijardi dinara.

Ukupan dug u mirovanju pravnih lica, po osnovu osnovnog duga i kamata je 292,2 milijarde, a građana 12,5 milijardi dinara.

Ukoliko bi poreski dužnici svoje obaveze izmirivali u predviđenim rokovima njima bi bile otpisane kamate u ukupnom iznosu od 361,9milijardi dinara. Od toga bi velikim poreskim obveznicima na kraju juna 2013. godine bilo otpisano 50 odsto kamate, a na ostatak na kraju godine, dok bi malim obveznicima istekom ove godine bilo optisano 50 odsto kamate, a ostatak na kraju 2014. godine.

Uskoro će biti objavljen spisak najvećih poreskih dužnika u Srbiji. Te podatke Poreska uprava je prvi put saopštila u januaru 2012. godine, a lista najvećih dužnika je objavljivana svaka tri meseca, sve do januara ove godine, kad je počeo da teče rok za sticanje prava na poresku amnestiju.

Izvor: B92, Beta