Paragraf besplatno • Besplatni propisi • Besplatni obrasci • Aktuelni statistički podaci • Paragraf sertifikat
• Kalendar poreskih obaveza • Državni i ostali praznici - neradni dani • Registar službenih glasila • 100 pitanja 100 odgovoraEmail Print

DNEVNI ELEKTRONSKI ČASOPIS INSTRUKTOR ZA FINANSIJSKO TRŽIŠTE/ Prilozi objavljeni na današnji dan:


• Stručni komentar - KOMENTAR NAJNOVIJIH IZMENA I DOPUNA ODLUKE O USLOVIMA I NAČINU ODOBRAVANJA BANKAMA KRATKOROČNIH KREDITA ZA LIKVIDNOST NA OSNOVU ZALOGE HARTIJA OD VREDNOSTI "Sl. glasnik RS", br. 34/2013: • Proširena lista izdavalaca hartija od vrednosti na osnovu čije zaloge NBS može banci odobriti kratkoročni kredit •

Izvor: Paragraf Lex