Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 24. APRILA 2013. GODINE - "Monus" d.o.o. ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU JEDINICE ZA UPRAVLJANJE PROJEKTOM VEZANIM ZA SISTEME ZA NAVODNJAVANJE KOJI SE FINANSIRAJU IZ KREDITA FONDA ZA RAZVOJ ABU DABIJA IZ UJEDINJENIH ARAPSKIH EMIRATA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • ODLUKA O RASPOREDU SREDSTAVA U OKVIRU MERE PODRŠKE RAZVOJU REGIONALNE INFRASTRUKTURE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • ODLUKA O RASPUŠTANJU SKUPŠTINE GRADA ZAJEČARA I OBRAZOVANJU PRIVREMENOG ORGANA GRADA ZAJEČARA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU HOTELA "PRAG" U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU VISINE ČLANARINE, OSNOVICI NA KOJU SE OBRAČUNAVA, NAČINU I ROKOVIMA PLAĆANJA ČLANARINE REGIONALNOJ PRIVREDNOJ KOMORI UŽICE, ZA PERIOD OD 1. APRILA DO 30. JUNA 2013. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • ODLUKA O UTVRĐIVANJU ZGRADE SOCIJALNOG OSIGURANJA U BEOGRADU ZA SPOMENIK KULTURE ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • ODLUKA O VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA, NAMEŠTENIKA, SUDIJA, JAVNIH TUŽILACA I ZAMENIKA JAVNIH TUŽILACA, PREDSEDNIKA I SUDIJA USTAVNOG SUDA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA KVALITETNA PRIPLODNA GRLA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA PODSTICAJE U STOČARSTVU ZA TOV JUNADI, TOV SVINJA I TOV JAGNJADI ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA KONTROLE I NEPOSREDNOG REGULISANJA SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA I VOĐENJU OBAVEZNIH EVIDENCIJA O PRIMENI POSEBNIH MERA I OVLAŠĆENJA ("Sl. glasnik RS", br. 69/2010, 78/2011, 31/2013 i 37/2013 - ispr.)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE DONORA O DAVANJU I KORIŠĆENJU REPRODUKTIVNIH ĆELIJA U POSTUPKU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA IZJAVE O POVLAČENJU PRISTANKA ZA DAVANJE I KORIŠĆENJE REPRODUKTIVNIH ĆELIJA, KAO I POTVRDI O POVLAČENJU PRISTANKA I UNIŠTENJU DATIH REPRODUKTIVNIH ĆELIJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA OBAVEŠTENJA ZA LICA KOJA SE PODVRGAVAJU POSTUPKU BIOMEDICINSKI POTPOMOGNUTOG OPLOĐENJA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • PRAVILNIK O SADRŽAJU OBRASCA ZAHTEVA ZA IZJAŠNJENJE O DALJEM POSTUPANJU SA NEUPOTREBLJENIM REPRODUKTIVNIM ĆELIJAMA, ODNOSNO NEUPOTREBLJENIM RANIM EMBRIONIMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • PRAVILNIK O TEHNIČKIM USLOVIMA ZA NESMETAN I BEZBEDAN TRANSPORT NAFTOVODIMA I PRODUKTOVODIMA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • PRAVILNIK O USLOVIMA ZA NESMETAN I BEZBEDAN TRANSPORT PRIRODNOG GASA GASOVODIMA PRITISKA VEĆEG OD 16 BAR ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • REŠENJE O KORIŠĆENJU SREDSTAVA ZA NAKNADU ŠTETA USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ("Sl. glasnik RS", br. 37/2013)
 • UREDBA O PRAVILIMA ZA DODELU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 13/2010, 100/2011, 91/2012 i 37/2013)
 • ODLUKA O KOREKCIJI CENA ZA VRŠENJE KOMUNALNIH USLUGA SAKUPLJANJA I ODVOŽENJA OTPADA ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2013)
 • ODLUKA O KOREKCIJI CENE ZA VRŠENJE KOMUNALNE USLUGE ODLAGANJA I UKLANJANJA OTPADA I DRUGOG SMEĆA ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2013)
 • ODLUKA UPRAVNOG ODBORA JAVNOG RADIODIFUZNOG PREDUZEĆA REGIONALNA RADIOTELEVIZIJSKA STANICA "RADIOTELEVIZIJA PANČEVO" PANČEVO O UTVRĐIVANJU WEB CENOVNIKA RTV PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2013)
 • REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA POTVRĐIVANJU IZVEDENIH RADOVA NA ODRŽAVANJU ČISTOĆE NA POVRŠINAMA JAVNE NAMENE NA TERITORIJI NASELJENOG MESTA PANČEVO ("Sl. list grada Pančeva", br. 2/2013)
Izvor: Paragraf Lex