Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PROPISI


 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 350/93 OD 17. FEBRUARA 1993. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 719/93 OD 25. MARTA 1993. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 731/93 OD 26. MARTA 1993. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • UREDBA KOMISIJE (EEZ) BR. 893/93 OD 13. APRILA 1993. GODINE U VEZI SA SVRSTAVANJEM ODREĐENIH ROBA PREMA KOMBINOVANOJ NOMENKLATURI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • MALOPRODAJNE CENE DUVANSKIH PRERAĐEVINA KOJE VAŽE OD 22. MARTA 2013. GODINE - "Philip Morris Operations" a.d. ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • ODLUKA O EMISIJI DUGOROČNIH DRŽAVNIH HARTIJA OD VREDNOSTI BROJ 424-2290/2013 ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • ODLUKA O OBRAZOVANJU AKCIONOG TIMA ZA IZRADU I IMPLEMENTACIJU STRATEGIJE I AKCIONOG PLANA BORBE PROTIV NASILJA I NEDOLIČNOG PONAŠANJA GLEDALACA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • ODLUKA O OSNIVANJU PRIVREDNOG DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA STRATEŠKI OTKUP I DISTRIBUCIJU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA "METOHIJA" KOSOVSKA MITROVICA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • ODLUKA O USLOVIMA ZA DODELU MATERIJALNE POMOĆI OPTUŽENIMA I OSUĐENIMA PRED MEĐUNARODNIM TRIBUNALOM ZA KRIVIČNO GONJENJE LICA ODGOVORNIH ZA TEŠKA KRŠENJA MEĐUNARODNOG HUMANITARNOG PRAVA POČINJENA NA TERITORIJI BIVŠE JUGOSLAVIJE OD 1991. GODINE I ČLANOVIMA NJIHOVIH PORODICA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • PRAVILNIK O NAČINU IZJAŠNJAVANJA AGENCIJE ZA PRIVATIZACIJU PO OSNOVU PRENETIH AKCIJA ("Sl. glasnik RS", br. 76/2010 i 27/2013)
 • PRAVILNIK O PROGRAMU I NAČINU POLAGANJA ISPITA ZA STRUČNU OSPOSOBLJENOST ZA OBAVLJANJE POSLOVA VOZAČA VOZILA ZA TRANSPORT OPASNOG TERETA, SASTAVU KOMISIJE I IZNOSU TROŠKOVA POLAGANJA ISPITA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU PLANA IZDAVANJA PRIGODNIH POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA I MOTIVA REDOVNIH IZDANJA POŠTANSKIH MARAKA I VREDNOSNICA ("Sl. glasnik RS", br. 112/2012 i 27/2013)
 • REŠENJE O DONESENIM I POVUČENIM SRPSKIM STANDARDIMA I SRODNIM DOKUMENTIMA ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • STATUT KOMORE SOCIJALNE ZAŠTITE ("Sl. glasnik RS", br. 118/2012 i 27/2013)
 • UREDBA O ENERGETSKI ZAŠTIĆENOM KUPCU ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • UREDBA O USLOVIMA I NAČINU PODSTICANJA PROIZVODNJE I PRODAJE PUTNIČKIH VOZILA PROIZVEDENIH U REPUBLICI SRBIJI U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • UREDBA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2013. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 27/2013)
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 350/93 of 17 February 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - " Official Journal of the European Communities", No L 41/7 of 18.2.1993 -
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 719/93 of 25 March 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - " Official Journal of the European Communities", No L 74/47 of 27.3.1993 -
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 731/93 of 26 March 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - " Official Journal of the European Communities", No L 75/7 of 30.3.1993 -
 • COMMISSION REGULATION (EEC) No 893/93 of 13 April 1993 concerning the classification of certain goods in the Combined Nomenclature - " Official Journal of the European Communities", No L 93/5 of 17.4.1993 -
Izvor: Paragraf Lex